Предприятие за търговия на дребно с бързооборотни стоки- верига супермаркети. Компанията разполага със собствена складова база и търговски обекти. Чрез изградените си дългогодишни взаимоотношения със своите клиенти, партньори и служители, дружеството се позиционира устойчиво в бизнес средата.

Компанията е водещ търговец с торове и препарати в селското стопанство, фирмата е официален дистрибутор на водещите производители в България, както и представител на най- големите вносители в страната, изградени дългосрочни взаимоотношения.

Основната дейност на компанията е търговия с нови автомобили, фирмата е дистрибутор на водеща световна марка, дружествата разполага със собствена база, шоурум, с прилежащи помещения за отремонтиране, съоръжения за диагностика и ремонт на леки и лекотоварни автомобили. 

Основната дейност на дружеството е производство и търговия със селскоктопански стоки, горива и  извършване на механизирани селскостопански услуги.
Производството на зърно се осъществява на 22800 дка наета и собствена земеделска земя със собствена земеделска техника. Дружеството разполага с 6 бази недвижима собственост – сгради, оборудване и машини както следва:
Животновъдство: Компанията разполага с 3 стопанства за отглеждане на до 2200 крави и 1600 овце.

Дружеството развива дейност от 1992 година, като основна дейност е производство на месни продукти и разфасовки.
Основни направления:Трайни и полутрайни варено-сушени колбаси, Сурово-сушени колбаси и деликатеси, Варено- пушени деликатеси, Пушени деликатеси от птиче месо, Варено-пушени шунки, Малотрайни колбаси, Млени меса и разфасовки.
Персонал: Административен и управленски 13 човека, оперативен 48 човека.