Нашата мисия:

Ние от „Джи Ем Пи Груп“ ЕООД сме екип от финансови специалисти с опит и изградено доверие в нашите клиенти. Основната цел на компанията е изграждането на дългосрочни и задълбочени взаимоотношения с нашите партньори. Ние се грижим за компаниите партньори, да открият, финансират, реализират и управляват атрактивни възможности за устойчив растеж и добавена стойност. С предоставените от нас индивидуални финансови решения на корпоративния бизнес се стремим да доближим максимално  стратегическите цели на мениджмънта до финансова устойчивост и максимален потенциал за развитие.  Нашият екип се стреми да предостави индивидуален банков консултинг и възможности за финансиране( за реализация на инвестиционни проекти, управление на ликвидността, финансиране на търговски операции, проектно и синдикирано финансиране) , идентифициране и управление на риска, структуриране на допълнителни бизнес възможности чрез сливания и придобивания.

 

Нашата отговорност

Банково консултиране и финансиране:

банково консултиране и финансиранеСтруктуриране и управление на процеса по финансиране на текущата дейност на компанията, операции по привличане и управление на външен капитал за реализация и управление на инвестиционната програма на компанията партньор.

Риск мениджмънт:

риск мениджмънтДинамичната финансова среда предполага и съществуването на рискови фактори, всяка бизнес единица е изложена на различни външни фактори и променливи. Управлението на риска е съществена дейност на корпоративното управление, нашия екип се грижи за оптимизирането и тези процеси а именно: Риск анализи и идентификация, риск мениджмънт консултиране, класификация и управлението на финансовите рискове, управление на ликвидни, кредитни, лихвени, пазарни, капиталови рискове, управление на оперативни рискове.

Сливане и придобивания:

сливане и придобиване на предприятия„Джи Ем Пи Груп“ ЕООД управлява процеса на сливане и придобиване на компании от различни сектори, като основните направления са: макроикономически анализ, отраслов анализ, финансов анализ, управление и оценка на капитала, структуриране на привлечения и собствения капитал, преговори и финализиране на финансовите условия на клиента, определяне на стойността на компанията.